اشعاری درباره حضرت مهدی(عج) (1)

اشعاری درباره حضرت مهدی(عج) (1)

اشعاری درباره حضرت مهدی(عج)

گفتم که روی ماهت از من چرا نهان

                                                                گفتـا تو خود حـجـــابی ورنه رُخَــم عـیان است

گفتم فارغ تا کی،گفتا که تا توهستی

                                                               گفتم نَفَس همین است،گفتا سخن همان است

ملامحسن فیض کاشانی(ره)

-------------------------------------------------------------------------------------------

صدهزاران اولیا روی زمین                               از خدا خواهند مهدی را یقین

یا الهی مهدیَم از غیب آر                                  تا جهان عــدل گردد آشکـــار

فرید الدین عطار نیشابوری(ره)

نویسنده مطلب: ضحی زارعی

ضحی زارعی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!