ویژگی های امام

ویژگی های امام

جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله که ضامن تداوم حیات دین و نیز پاسخگوی نیازهای بشر است شخصیت ممتازی است که به تناسب جایگاه والای پیشوایی و رهبری، ویژگیهایی دارد که مهمترین آنها عبارت...

نیاز به امام

نیاز به امام

پس از روشن شدن دیدگاه ها، بجاست به این سؤال پاسخ دهیم که با وجود قرآن و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله چه نیازی به امام و رهبر دینی  آنگونه که شیعه معتقد است وجود دارد؟ برای ضرورت وجود امام، دلیل های فراوانی بیان شده است ولی ما تنها به یک بیان ساده، ا...

مفهوم و جایگاه امامت

مفهوم و جایگاه امامت

پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مهمترین بحثی که در جامعه نوپای اسلامی مطرح شد موضوع خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. گروهی بر اساس آراء بعضی بزرگان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، خلافت ابوبکر را پذیرفتند و گروه دیگ...

4. بعد تاریخی

4. بعد تاریخی

مهدویت در راستای مسأله امامت و در امتداد نبوت و خاتمیت است، از این رو در مرحله ای حساس از تاریخ آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است و تا آخرین لحظۀ حیات دنیوی بشر نیز باقی خواهد بود. بنابراین چگونگی “امامت” از امام علی علیه السلام تا ولی عصر عجل الله ت...

3. بعد سیاسی

3. بعد سیاسی

تاریخ پیوسته شاهد شکست مکتب ها و حکومت های مختلف در صحنه جهانی بوده است. سالیان دراز دو ایدة غالب  کاپیتالیسم نمایندة اندیشه لیبرال دموکراسی غرب و کمونیسم نماینده سوسیالیسم  با سلاحهای اتمی و …جهان را تهدید کردند و این آشکارترین دلیل بر ناکارآمدی برنام...

2. بعد اجتماعی

2. بعد اجتماعی

بشر از روزی که روی زمین قرار گرفت، پیوسته در آرزوی یک زندگی اجتماعی سعادت بخش بوده است. اگر این خواسته امکان تحقق خارجی نداشت، هرگز چنین آرزو و امیدی در نهاد وی نقش نمی بست؛ همان طور که اگر غذا یا آبی نبود، تشنگی و گرسنگی هم نبود… . مهدویت فکر و اندیشه...

1. بعد اعتقادی

1. بعد اعتقادی

اعتقاد بنیان اصلی زندگی است؛ یعنی، آنچه را که انسان در میدان عمل انجام میدهد، بی تردید به ساختار اعتقادی او بر میگردد. از این رو اگر انسان دارای اعتقاد صحیح و مستحکم باشد، در صحنه عمل گرفتار لغزش و دو دلی نخواهد شد. مهمترین چیزی که به اعتقاد درست شکل م...

ضرورت طرح مباحث مهدویت

ضرورت طرح مباحث مهدویت

در هر بحثی پیش از پرداختن به مسائل آن، باید به ضرورت و بایستگی آن توجه کرد، تا با انگیزة قوی و توان کافی وارد آن شد. از این رو در ابتدا چند پرسش را مطرح میکنیم: 1. آیا مباحث مهدویت، کاربردی است و یا صرفاً تئوری و حاشیهای است؟ 2. آیا بحث از مهدویت و مسا...

جامعه‏ سازى

جامعه‏ سازى

از آنجا که یکى از شرایط مهم رشد ارزش‏ها و فراهم شدن زمینه حاکمیت احکام الهى، اصلاح وضع عمومى جامعه است لذا در تعلیمات روشنگرانه اسلام اهتمام به وضع جامعه و مبارزه با نارسایى‏هاى اجتماعى و فساد و کجروى‏ها از طریق امورى چون امر به معروف و نهى از منکر مور...

خودسازى و تهذیب نفس

خودسازى و تهذیب نفس

اصلاح نفس و ترک گناهان و آراستن به فضایل اخلاقى در همه احوال ضرورت دارد. ولى خودسازى و اصلاح نفس در دوره غیبت، که زمینه لغزش و انحراف و آلوده گشتن به رذایل اخلاقى بیشتر است، از اهمیت زیادى برخوردار است .امام صادق‏علیه السلام در این زمینه مى‏فرمایند: «ص...

پیروى از نائبان امام زمان علیه السلام

پیروى از نائبان امام زمان علیه السلام

در دوره غیبت کبرى، فقهاى جامع‏الشرایط به نصب امام زمان‏علیه السلام مسؤولیت نمایندگى عام امام‏علیه السلام را در استمرار حرکت‏حیات‏بخش امامت و پاسدارى از احکام و مقررات اسلامى برعهده دارند. بر این اساس، یکى از وظایف افراد در عصر غیبت، پیروى از رهنمودهاى ...

شناخت امام زمان علیه السلام

شناخت امام زمان علیه السلام

یکى از مهم‏ترین و اساسى‏ترین اصولى که از ارکان اصلى مکتب تشیع محسوب مى‏شود، مساله امامت و آشنایى با امام هر عصر است. به اعتقاد شیعه، در هیچ برهه از زمان، زمین خالى از حجت و انسان بدون امام معصوم نخواهد بود. چرا که هدایت و رهبرى صحیح و همه جانبه انسان ب...

اوصاف منتظران جوان

اوصاف منتظران جوان

در خصوص یاران حضرت حجت (عج) ویژگى‏ها و اوصاف ذیل بیان شده است :برخوردارى از علم و معرفت کامل و ایمان استوار، شهامت و شجاعت‏بى‏نظیر، گذشت و فداکارى، شهادت‏طلبى، فروتنى و تواضع در اوج برخوردارى از قدرت و امکانات، حق‏مدارى، عشق به امام‏علیه السلام، تبعیت ...