اعمال و مناسک

اعمال و مناسک

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیة الله آمد با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد [shaban8 شعبان ،ماه پیامبر رحمت]   رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: شعبان ماه من است و رمضان ماه خداست؛هر کس یک روز از ماه مرا ...