ماه رمضان و زندگی قرآنی

ماه رمضان و زندگی قرآنی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان [RAMEZAN ماه رمضان و زندگی قرآنی]   ماه رمضان و زندگی قرآنی. قرآن، کتاب راهنمای زندگی انسان و آموزه‌های آن نیز این گونه می‌باشند. مشکل ما این است که تنها قرآن و آموزه‌های آن را یاد می‌گیریم و در عمل آن را به کار نمی‌بندیم....