آموزه های انحرافی عرفان های نوظهور

آموزه های انحرافی عرفان های نوظهور

آموزه های انحرافی عرفان های نوظهور

ترویج عرفان های کاذب و گرایش برخی از جوانان به آنها بویژه در شهرهای بزرگ موجب ایجاد آسیب های عمیق اعتقادی ، رفتاری و اجتماعی در میان بخشی از جامعه جوان کشور شده است.

در حالی که عرفان ناب اسلامی که بخاطر انطباق با فطرت الهی بشر ، سرشار از زیبایی ها و جذابیت های معنوی و روحی است ، به علت نبود بازنویسی و معرفی آن با ابزارهای جدید و زبان روز به نسل جدید ، از دید و شناخت جوانان مسلمان به درو مانده است.

در غیاب حضور محسوس عرفان اسلامی در عرصه های علمی ، فرهنگی و اجتماعی ، برخی تفکرات نا سالم و ساختگی که می کوشند نام زیبای “عرفان” را بر خود تثبیت کنند توانسته اند به جذب برخی از جویندگان مسیر معنویت بپردازند.

یکی از آموزه های انحرافی مشترک در عرفان های نوظهور مساله تناسخ است که موجب بهره کشی از پیروان این مکاتب در مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شده است.

بدین گونه که رهبر این فرقه های ساختگی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی انسان ها معلول زندگی قبلی شان در قالب جسمی دیگر بوده است ، مساله تناسخ و قانون “کارما” به معنای زندگی های پیاپی را برای آنان توجیه می کنند.

بنا بر این اعتقاد ، افراد باید در زندگی خود به وضع موجود راضی باشند و هیچ راهی برای تغییر شرایط اجتماعی خود نخواهند داشت لذا پیروان این فرقه ها نباید به فکر انقلاب و تغییر وضع سیاسی و اجتماعی خود باشند.

“انزوا طلبی” و “پرهیز از حضور در اجتماع” از دیگر آموزه های بیشتر عرفان های نوظهور است که اثرات مخربی را نیز در ساخت اجتماعی کشورها دارد.

دشمنان اسلام با کشف و شناخت سرمایه اجتماعی عظیم ملت های مسلمان که همان حضور در صحنه و اعتراض به مظاهر ضد اسلامی است همواره در تلاش بوده اند تا با وسایل مختلف اقشار مختلف مسلمان را نسبت به یکدیگر بد بین ساخته و آنها را از حضور موثر در اجتماع و سیاست منصرف کنند.

عرفان های نوظهور با تاکید بر ” فرضیه تناسخ” و ” تاثیرات تمرکز و توجه” کوشیده اند تا زهر کشنده انزوا طلبی و نا امیدی از تغییر وضعیت موجود را قطره قطره در کام ملت ها بچکانند تا از این رهگذار ، پایه های استعماری خود در کشورهای اسلامی را مستحکم تر کنند.

به عنوان نمونه عرفان “اکنکار” که در کشور مسیحی امریکا رشد و نمو پیدا کرده است پیروان خود را از شرکت در مراسمات دینی بر حذر داشته و بجای یکشنبه ، روز جمعه را به عنوان روز مقدس اعلام کرده است.

این مکتب ساختگی از پیروان خود در سراسر دنیا دعوت می کند تا بجای شرکت در برنامه های دینی در خانه بمانند و بر صورت رهبر این فرقه “هارولد کلن” که ساکن امریکاست تمرکز کنند.

ما تا ظهور ایستاده ایم

اللهم عجل لولیک الفرج

نویسنده مطلب: ضحی زارعی

ضحی زارعی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!