رهنمود های حضرت مهدی(عج)

رهنمود های حضرت مهدی(عج)

رهنمود های حضرت مهدی(عج)

عامل دیدن امام

همه شیعیان آرزو دارند که روی زیبای حضرت  مهدی(عج) را ببینند.خداوند متعال هر چشمی را به دیدن روی  حضرت مهدی(عج)منور نمی سازد.چشمی که به حرام آلوده باشد،قلبی که از دروغ وتهمت پر شده باشد،مغزی که همیشه در ظلم وجفا به سربرده باشد نباید به دیدن حضرت مهدی(عج)امیدوار باشد.خداوند عادل است،انسانهایی که به دستورات الهی عمل می کند از افراد سعادتمند روزگار هستند واین اشخاص می توانند از منتظران واقعی حضرت باشند تا لیقات دیدن روی مهدی فاطمه را داشته باشند.

حضرت مهدی(عج)می فرماید:

«اگر شیعیان ما که خداوند آنان را به اطاعت خویش موفق گرداند در وفای به عهد الهی هم دل وهم پیمان می شدند سعادت دیدار ما از آنان به تاخیر نمی افتاد.»

مجاهد منتظر

همه مظلومان عالم منتظرند تا حضرت مهدی(عج)ظهور کند وزمین از عدل وداد پرنماید.زمانی فرا خواهد رسید که هیچظالمی جرئت نمی کند حق مظلومی را پایمال کند.تمام نگاه ها به حکومت عادلانه حضرت مهدی(عج)است.خدا کند لیاقت داشته باشیم تا از سربازان وجان بر کفان آن حضرت باشیم.اگر چه تا کنون بسیاری از خون بی گناهان بر زمین ریخته خواهد شده اما تا ظهور حضرت نیز باز هم خونهای بی گناهان بر زمین ریخته خواهد شد؛ولی این بی عدالتی  با آمدن حضرت به پایان خواهد رسید وتمام ستمگران وقاتلان به سزای عملشان خواهند رسید.

حضرت مهدی(عج) می فرماید:

«کسی که چشم انتظار حکمیت ما باشد مانند مجاهدی است که در راه خدا به خون خویش غلتیده باشد.»

یاد امام در خاطر

حضرت مهدی(عج)هیچ گاه منتظران واقعی خود را فراموش نمی کند.حضرت همیشه ودر همه حال به یاد دوستداران خود است وحتی در کارها نیز به آنها مدد می رساند؛در حقیقت این ما هستیم که از یاد حضرت غافل هستیم واین نوعی بی احترامی به حضرت می باشد.

ای کاش به مرحله ای برسیم که حضور حضرت مهدی(عج)را در لحظه لحظه زندگی مان حس کنیم وهمین موضوع باعث می شود بسیاری از کارهای ناپسند را کنار گذاشته ودر صراطی مستقیم قدم بگذاریم که حضرت مهدی(عج) از ما انتظار دارد.

حضرت مهدی(عج) می فرماید:

«ما در مراعات حال شما کوتاهی نمی کنیم ویادتان را از خاطر نمی بریم.»

عمل کردن به وظیفه

سایسته است که انسان رفتار وگفتاری داشته باشد که دوست ومعشوق و از آن کردار خشنود شود؛در این صورت دوست داشتن خود را به یارمان نشان داده ایم وباعث شده ایم که او نیز ما را دوست داشته باشد وحقیقتاً این رضایت دو طرفه است وهمیشه اینگونه بوده است؛اما سبک سرانی همچون...  که فقط حضرت مهدی(عج)باید آنان را دوست داشته باشد وبه گمان خود کارهایشان مورد رضایت مولا وآقایمان حضرت مهدی(عج) است.

حضرت مهدی(عج) می فرماید:

«هریک از شما باید به آنچه او را به مقام محبت ما نزدیک می کند،عمل نماید.»

خمس وزکات مال

خمس وزکات از جمله اموری است که خداوند بسیاری از بندگان خویش را به وسیله آن مورد آزمایش قرار می دهد.بعضی ها به گونه ای مال ودارایی خود را پنهان می کنند تا از این امتحان الهی فرار کنند؛اما نمی دانند که خدا از راز درون سینه ها آگاه است وهرگز نمی توانند به فریبکاری روی بیاورند.از طرفی خمس وزکات باعث زیاد شدن مال و روزی می گردد.اگر انسان ها از  این عمل آگاه باشند،خودشان به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

حضرت مهدی(عج)می فرماید:

«همانا هرکس تقوای پروردگارش را پیشه کندو از آنچه به عنوان حقوق شرعیه خمش وزکات بر عهده دارد به مستحقش بپردازد،از فتنه های باطل کننده دین ودنیا درامان خواهد بود.»

اعمال ناپسند

حضرت مهدی(عج) با نیروی عظیم الهی به تمام کارهای انسان ها آگاه است،اگر کسی به چنین موضوعی واقف باشد هیچ گاه به کاری روی نمی آورد که مولایش از او ناراحت وناخشنود گردد.

حضرت مهدی(عج) می فرماید:

«آنچه ما را از آنان پوشیده داشته چیزی نیست جز اخباری که ازکارهای ناپسند ونکوهیده انان به ما می رسد.»

تعجیل در فرج

شیعیان ومنتظران واقعی حضرت باید بدانند که فقط نباید در دلشان منتظر ظهور ایشان باشند بلکه باید این انتظار در رفتار وکردارشان نیز رسوخ کند.یکی از کارهای که حتماًمنتظران حضرت باید انجام دهند این است که در هر لحظه به خصوص بعد از نماز برای فرج ایشان دعا کنند واز خداوند بخواهند که فرج ایشان را نزدیک گرداند.

حضرت مهدی(عج) در توقیع شریف خود می فرماید:

«جهت تعجیل فرج بسیار دعا نمایید که آن فرج شماست.»

امنیت اهل زمین

انسان های روی زمین به نعمت امنیت و آسایش پی برده اند.چه بسیار ملت هایی که در دام انسان های ظالم گرفتارند و آرزویشان این است که روزگاری را در امنیت  و آسایش به سر برند.البته هر چه به آخر زمان نزدیک شویم،ظلم وستم بیشتر می شود تا جایی که هر ستمگری در هر جای دنیا برای خودش حکومت می کند؛اما در همان لحظات خداوند حضرت مهدی(عج)را به سوی مظلومان می فرستد تا از آنان دفاع کند وهمان طور که زمین پر از ستم شده، آن را از عدل وداد پرکند.

حضرت مهدی(عج) می فرماید:

«من موجب امنیت اهل زمین هستم همچنانکه ستارگان سبب امنیت اهل آسمان هستند.»

نویسنده مطلب: ضحی زارعی

ضحی زارعی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!